Bác sĩ Phạm Đăng Lư

0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích

Bác sĩ

Cơ Xương Khớp, Tiêu hóa - Gan mật, Tim mạch, 1 chuyên khoa khác

Phòng khám bác sĩ Phạm Đăng Lư

Bác sĩ Thắng

0 hỏi đáp 0 theo dõi 0 yêu thích

Bác sĩ

Cơ Xương Khớp, Nội Cơ Xương Khớp, Da liễu, 13 chuyên khoa khác

Phòng khám Nội tổng hợp