Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ chuyên khoa I, Bác sĩ Vưu Thanh Tùng

Bác sĩ tại khoa Hồi sức tích cực, Chống độc - Bệnh viện Nhi Đồng 1
Bác sĩ tại phòng khám Nhi Vưu Thanh Tùng

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ chuyên khoa I, Bác sĩ Vưu Thanh Tùng

Khoa Hồi sức tích cực, Chống độc - Bệnh viện Nhi Đồng 1
Phòng khám Nhi - Bác sĩ Vưu Thanh Tùng