Chức vụ

Các chức vụ của Thạc sĩ, Bác sĩ Vũ Xuân Thành

Bác sĩ tại khoa Chi trên - Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Thành phố Hồ Chí Minh
Bác sĩ tại phân khoa Xương khớp - Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh
Giảng viên môn Chấn thương Chỉnh hình - Phục hồi Chức năng - Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh
Hội Chấn thương Chỉnh hình thế giới (SICOT)
Hội phẫu thuật bàn tay thế giới (IFSSH)
Hội Chấn thương Chỉnh hình Việt Nam
Hội Chấn thương Chỉnh hình Thành phố Hồ Chí Minh
Hội phẫu thuật bàn tay Thành phố Hồ Chí Minh

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Thạc sĩ, Bác sĩ Vũ Xuân Thành

Khoa Chi trên - Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Thành phố Hồ Chí Minh
Phân khoa Xương khớp - Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh
Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

Quá trình đào tạo

Quá trình đào tạo của Thạc sĩ, Bác sĩ Vũ Xuân Thành

1999: Tốt nghiệp Bác sĩ Y khoa tại Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh
2007: Tốt nghiệp Cao học Chấn thương Chỉnh hình tại Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh
2004: Tốt nghiệp Bác sĩ Nội trú – Chuyên khoa I Chấn thương Chỉnh hình