Hơn 30 năm kinh nghiệm trong nghề.


Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ Vũ Thủy Yên

Bác sĩ tại Trung tâm Xét nghiệm và Chẩn đoán Y khoa

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ Vũ Thủy Yên

Trung tâm Xét nghiệm và Chẩn đoán Y khoa