Chức vụ

Các chức vụ của Tiến sĩ, Bác sĩ Vũ Thị Kim Chi

Bác sĩ tại Bệnh viện Từ Dũ
Bác sĩ tại phòng khám Sản phụ khoa - Siêu âm Vũ Thị Kim Chi

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Tiến sĩ, Bác sĩ Vũ Thị Kim Chi

Bệnh viện Từ Dũ
Phòng khám Sản phụ khoa - Siêu âm - Bác sĩ Vũ Thị Kim Chi