Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ Vũ Quyết Mạnh

Trưởng khoa Chống nhiễm khuẩn – Bác sĩ khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức, Bệnh viện đa khoa Vạn Hạnh

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ Vũ Quyết Mạnh

Khoa Chống nhiễm khuẩn – Khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức, Bệnh viện đa khoa Vạn Hạnh