Chức vụ

Các chức vụ của Thạc sĩ, Bác sĩ Vũ Hoàng Liên

Bác sĩ phẫu thuật cao cấp tại khoa Chấn thương chỉnh hình và Phẫu thuật bàn tay - Bệnh viện FV
Nguyên bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình cao cấp tại khoa Chấn thương chỉnh hình - Bệnh viện Việt Đức

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Thạc sĩ, Bác sĩ Vũ Hoàng Liên

1991 – 2002: Khoa chấn thương chỉnh hình - Bệnh viện Việt Đức Hà Nội 
1996: Khoa Chấn thương chỉnh hình - Bệnh viện Pitié-Salpêtrière Pháp
1997: Khoa Chấn thương chỉnh hình và Phẫu thuật bàn tay - Bệnh viện Bichat Pháp
2005 - 2006: Đại học Y khoa Pháp
2002: Viện Phẫu thuật bàn tay Pháp
2003 - nay: Khoa chấn thương chỉnh hình và Phẫu thuật bàn tay - Bệnh viện FV

Quá trình đào tạo

Quá trình đào tạo của Thạc sĩ, Bác sĩ Vũ Hoàng Liên

1997: Nhận chứng chỉ đào tạo chuyên sâu khoa Chấn thương chỉnh hình và Phẫu thuật bàn tay - Bệnh viện Bichat Pháp
1996: Nhận chứng chỉ đào tạo chuyên sâu khoa Chấn thương chỉnh hình- Bệnh viện Pitié-Salpêtrière Pháp
2002: Nhận chứng chỉ đào tạo chuyên sâu khoa Phẫu thuật bàn tay- Viện Phẫu thuật bàn tay của Pháp
2006: Nhận bằng chuyên sâu khoa Phẫu thuật nội soi khớp – Đại học Y khoa Pháp
1999: Nhận chứng chỉ đào tạo Các kỹ thuật trong vi phẫu - Bệnh viện 108 Hà Nội
1991: Nhận bằng Đại học Y khoa Hà Nội
2002: Tốt nghiệp Thạc sĩ y học Phẫu thuật chấn thương chỉnh hình - Đại học Y khoa Hà Nội
1991: Nhận bằng Đại học Y khoa Hà Nội
1996: Nhận chứng chỉ đào tạo chuyên sâu khoa Chấn thương chỉnh hình- Bệnh viện Pitié-Salpêtrière Pháp
1997: Nhận chứng chỉ đào tạo chuyên sâu khoa Chấn thương chỉnh hình và Phẫu thuật bàn tay - Bệnh viện Bichat Pháp
1999: Nhận chứng chỉ đào tạo Các kỹ thuật trong vi phẫu - Bệnh viện 108 Hà Nội
2002: Tốt nghiệp Thạc sĩ y học Phẫu thuật chấn thương chỉnh hình - Đại học Y khoa Hà Nội
2006: Nhận bằng chuyên sâu khoa Phẫu thuật nội soi khớp – Đại học Y khoa Pháp