Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ chuyên khoa I, Dược sĩ Võ Xuân Phong

Phó trưởng khoa khoa Dược - Bệnh viện Bệnh nhiệt đới
Trưởng kho chẵn Bệnh viện Bệnh nhiệt đới

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ chuyên khoa I, Dược sĩ Võ Xuân Phong

Bệnh viện Bệnh nhiệt đới