Chức vụ

Các chức vụ của Thạc sĩ, Bác sĩ Võ Thị Thiên Hương

Bác sĩ tại phòng khám Nội tổng hợp Võ Thị Thiên Hương
Bác sĩ tại phòng khám Đa khoa Quốc tế Sài Gòn
Bác sĩ tại phòng khám Tổng quát - Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh cơ sở 1
Bác sĩ tại phòng khám Tiêu hóa - Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh cơ sở 2
Giảng viên bộ môn Sinh lý học - Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
Bác sĩ tại phòng khám Gan - Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 2
Bác sĩ tại khoa Khám bệnh - Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 2
Bác sĩ tại phòng khám Viêm gan - Bệnh viện Đại học Y dược Hồ chí minh - Cơ sở 1
Hội viên hội Tiêu hóa Gan Mật
Hội viên hội Nội tiết
Hội viên hội Tim mạch

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Thạc sĩ, Bác sĩ Võ Thị Thiên Hương

Phòng khám Nội Tổng hợp - Bác sĩ Võ Thị Thiên Hương
Phòng khám Đa khoa Quốc tế Sài Gòn
Phòng khám Tổng quát - Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh cơ sở 1
Phòng khám Tiêu hóa - Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh cơ sở 2
Phòng khám Gan - Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 2
Khoa Khám bệnh - Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 2
Phòng khám Viêm gan - Bệnh viện Đại học Y dược Hồ chí minh - Cơ sở 1

Quá trình đào tạo

Quá trình đào tạo của Thạc sĩ, Bác sĩ Võ Thị Thiên Hương

1987: Tốt nghiệp Bác sĩ Y khoa Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
1989: Tốt nghiệp Nội trú, chuyên khoa I Bệnh Truyền Nhiễm theo khóa học Đa khoa Nội Nhi Nhiễm
1994: Tốt nghiệp Thạc sĩ Bác sĩ Nội tổng quát

Dịch Vụ

Các dịch vụ.

1 Điều trị viêm gan
2 Điều trị các bệnh về tiêu hoá