Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ chuyên khoa II, Bác sĩ Võ Thị Thanh Bình

Phó Giám đốc tại Trung tâm Tế bào - Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương
Giám đốc tại Phòng khám Đa khoa Tiền Lâm

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ chuyên khoa II, Bác sĩ Võ Thị Thanh Bình

Trung tâm Tế bào - Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương
Phòng khám Đa khoa Tiền Lâm