Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ chuyên khoa II, Bác sĩ Võ Thị Kim Hoàng

Nguyên là Bác sĩ khoa Tim mạch -  Bệnh viện Thống nhất
Nguyên là Bác khoa Săn sóc đặc biệt - Bệnh viện Nguyễn Tri Phương
Nguyên là Trưởng khoa Nội Thần kinh - Bệnh viện Nguyễn Tri Phương
Nguyên là Trưởng khoa Nội Tổng Hợp - Bệnh viện Nguyễn Tri Phương
Nguyên là Trưởng khoa Nội Thận - Tiết niệu - Bệnh viện Nguyễn Tri Phương
Nguyên là Bác sĩ phòng khám Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vũ Anh
Nguyên là Trưởng khoa Nội Thận và Lọc Máu - Bệnh viện Đức Khang
Bác sĩ khoa Nội tổng hợp - Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Central Park 
Hội viên Hội Thận học Quốc tế - Thận học Mỹ - Thận – niệu Thành phố Hồ Chí Minh
Bác sĩ tại phòng khám Đa khoa Quốc tế Vinmec - Sài Gòn

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ chuyên khoa II, Bác sĩ Võ Thị Kim Hoàng

Khoa Tim mạch -  Bệnh viện Thống nhất
Khoa Săn sóc đặc biệt - Bệnh viện Nguyễn Tri Phương
Phó trưởng khoa Nội Thần kinh - Bệnh viện Nguyễn Tri Phương
Trưởng khoa Nội Thần kinh - Bệnh viện Nguyễn Tri Phương
Trưởng khoa Nội Tổng Hợp - Bệnh viện Nguyễn Tri Phương
Trưởng khoa Nội Thận - Tiết niệu - Bệnh viện Nguyễn Tri Phương
Phòng khám Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vũ Anh
Trưởng khoa Nội Thận và Lọc Máu - Bệnh viện Đức Khang
Khoa Nội tổng hợp - Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Central Park 
Hội Thận học Quốc tế - Thận học Mỹ - Thận – niệu Thành phố Hồ Chí Minh
Phòng khám Đa khoa Quốc tế Vinmec - Sài Gòn

Quá trình đào tạo

Quá trình đào tạo của Bác sĩ chuyên khoa II, Bác sĩ Võ Thị Kim Hoàng

Tốt nghiệp Chuyên khoa cấp I Nội khoa – Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh năm 1985
Tốt nghiệp Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh năm 1981
Tốt nghiệp Chuyên khoa cấp II Nội khoa - Học viện quân y Thành phố Hồ Chí Minh năm 2007
1981: Tốt nghiệp Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh 
1985: Tốt nghiệp Chuyên khoa cấp I Nội khoa – Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh 
2007: Tốt nghiệp Chuyên khoa cấp II Nội khoa - Học viện Quân y thành phố Hồ Chí Minh