Chức vụ

Các chức vụ của Tiến sĩ, Bác sĩ Võ Thành Toàn

Trưởng khoa khoa Chấn thương Chỉnh hình - Bệnh viện Thống Nhất
Bác sĩ tại phân khoa Cơ xương khớp - Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 1
Thành viên Hội Ngoại khoa Việt Nam
Thành viên Hội Chấn thương Chỉnh hình Việt Nam
Thành viên Hội Chấn thương Chỉnh hình thành phố Hồ Chí Minh
Thành viên Hội Thay khớp thành phố Hồ Chí Minh
Thành viên Hội Phẫu thuật Nội soi - Cơ xương khớp thành phố Hồ Chí Minh

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Tiến sĩ, Bác sĩ Võ Thành Toàn

Khoa Chấn thương Chỉnh hình - Bệnh viện Thống Nhất
Phân khoa Cơ xương khớp - Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 1

Quá trình đào tạo

Quá trình đào tạo của Tiến sĩ, Bác sĩ Võ Thành Toàn

1999 – 2002: Tốt nghiệp Bác sĩ Nội trú - Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội
1998: Tốt nghiệp Bác sĩ Y khoa - Đại học Y Hà Nội
2002: Tốt nghiệp Bác sĩ Chuyên khoa cấp I - Đại học Y Hà Nội
2002: Tốt nghiệp Bác sĩ Nội trú - Đại học Y Hà Nội
2002: Tốt nghiệp Thạc sĩ Y Khoa - Đại học Y Hà Nội
2014: Tốt nghiệp Tiến sĩ Y khoa chuyên ngành Chấn thương Chỉnh hình - Học viện Quân y
1998: Tốt nghiệp Bác sĩ Y khoa - Đại học Y Hà Nội
2002: Tốt nghiệp Bác sĩ Nội trú - Đại học Y Hà Nội
2002: Tốt nghiệp Bác sĩ Chuyên khoa cấp I - Đại học Y Hà Nội
2002: Tốt nghiệp Thạc sĩ Y Khoa - Đại học Y Hà Nội