Thạc sỹ - bác sỹ Võ Thanh Liên anh tốt nghiệp bác sỹ đa khoa tổng quát đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh năm 2000 và tiếp tục hoàn thành chứng chỉ thạc sỹ y khoa, chuyên ngành Sản phụ khoa tại đại học y dược thành phố Hồ Chí Minh năm 2009. Bác sỹ có nhiều kinh nghiệm về Sản phụ khoa và chuyên ngành Hiếm muộn.
 


Chức vụ

Các chức vụ của Thạc sĩ, Bác sĩ Võ Thanh Liên Anh

Bác sỹ tại khoa IVF - Trung tâm IVF - Bệnh viện Quốc tế Hạnh Phúc
Nguyên bác sỹ tại khoa IVF - Trung tâm Hiếm muộn - Bệnh viện Hùng Vương
Nguyên bác sỹ tại Trung tâm Thụ tinh ống nghiệm KK - Đơn vị Sinh sản hỗ trợ - Bệnh viện Phụ sản - Nhi KK, Singapore
Nguyên bác sỹ tại khoa Kế hoạch hóa gia đình - Bệnh viện Hùng Vương
Nguyên bác sỹ tại khoa Sản - Bệnh viện Hùng Vương
Bác sĩ tại phòng khám Sản phụ khoa - Bác sĩ Võ Thanh Liên Anh

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Thạc sĩ, Bác sĩ Võ Thanh Liên Anh

2011 – hiện nay: Khoa IVF - Trung tâm IVF - Bệnh viện Quốc tế Hạnh Phúc
2004 – 2011: Khoa IVF - Trung tâm Hiếm muộn - Bệnh viện Hùng Vương
2003 – 2004: Trung tâm Thụ tinh ống nghiệm KK - Đơn vị Sinh sản hỗ trợ Bệnh viện Phụ sản - Nhi KK, Singapore
2002 – 2003: Khoa Kế hoạch hóa gia đình - Bệnh viện Hùng Vương
2001 – 2002: Khoa Sản - Bệnh viện Hùng Vương
Phòng khám Sản phụ khoa - Bác sĩ Võ Thanh Liên Anh

Quá trình đào tạo

Quá trình đào tạo của Thạc sĩ, Bác sĩ Võ Thanh Liên Anh

2004: Chứng chỉ hội thảo quốc tế về khuynh hướng hiện tại và tương lai của thực hành Thụ tinh trong ống nghiệm, Bệnh viện Gleneagles, Singapore. Chứng chỉ Đăng ký hành nghề Y khoa, Hội đồng Y khoa Singapore.
2004: Chứng chỉ chuyên khoa lâm sàng Nội tiết sinh sản, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi KK, Singapore.
2003: Chứng chỉ hội nghị khoa học hàng năm về Sản Phụ khoa, Bệnh viện Phụ sản - Nhi KK, Singapore.
2010: Chứng chỉ Siêu âm thực hành Sản Phụ khoa, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch - Bệnh viện Hùng Vương.
2002: Chứng chỉ lý thuyết cơ bản về hiếm muộn vô sinh, Bệnh viện Từ Dũ
2005: Chứng chỉ hội thảo thực hành, Hiệp hội Nội tiết sinh sản Châu Á Thái Bình Dương (ASPIRE 2005), Bệnh viện Từ Dũ.
2000: Bác sỹ Đa khoa tổng quát, Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh.
2009: Thạc sỹ Y khoa, chuyên ngành Sản Phụ khoa, Đại học Y Dược Tp. HCM.
2010: Chứng chỉ Siêu âm thực hành Sản phụ khoa, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch - Bệnh viện Hùng Vương
2009: Thạc sỹ Y khoa, chuyên ngành Sản phụ khoa, Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
2005: Chứng chỉ hội thảo thực hành, Hiệp hội Nội tiết sinh sản Châu Á Thái Bình Dương (ASPIRE 2005), Bệnh viện Từ Dũ
2004: Chứng chỉ chuyên khoa lâm sàng Nội tiết sinh sản, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi KK, Singapore
2004: Chứng chỉ hội thảo quốc tế về khuynh hướng hiện tại và tương lai của thực hành Thụ tinh trong ống nghiệm, Bệnh viện Gleneagles, Singapore
2004: Chứng chỉ Đăng ký hành nghề Y khoa, Hội đồng Y khoa Singapore
2003: Chứng chỉ hội thảo Việt-Pháp III về phụ nữ và trẻ sơ sinh
2003: Chứng chỉ hội nghị khoa học hàng năm về Sản phụ khoa, Bệnh viện Phụ sản - Nhi KK, Singapore
2000: Bác sỹ đa khoa tổng quát, Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh