Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ Võ Tầm Xuân

Bác sĩ tại khoa Hậu phẫu - Bệnh viện Hùng Vương
Bác sĩ tại phòng khám Đa khoa Thanh Thuỷ

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ Võ Tầm Xuân

Khoa Hậu phẫu - Bệnh viện Hùng Vương
Phòng khám Đa khoa Thanh Thuỷ