Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ chuyên khoa II, Bác sĩ Võ Quốc Trung

Bác sĩ tại phòng khám Chấn thương chỉnh hình - Cơ Xương Khớp Võ Quốc Trung
Bác sĩ tại khoa Chi dưới - Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình thành phố Hồ Chí Minh

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ chuyên khoa II, Bác sĩ Võ Quốc Trung

Phòng khám Chấn thương chỉnh hình - Cơ Xương Khớp - Bác sĩ Võ Quốc Trung
Khoa Chi dưới - Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình thành phố Hồ Chí Minh