Chức vụ

Các chức vụ của Tiến sĩ, Bác sĩ Võ Quang Đình Nam

Phó phòng Kế hoạch tổng hợp tại khoa Chỉnh hình Nhi - Bệnh viện Chấn thương chình hình thành phố Hồ Chí Minh
Bác sĩ tại phòng khám Tổng quát  - Bác sĩ Võ Quang Đình Nam

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Tiến sĩ, Bác sĩ Võ Quang Đình Nam

Khoa Chỉnh hình Nhi - Bệnh viện Chấn thương Chình hình thành phố Hồ Chí Minh
Phòng khám Tổng quát  - Bác sĩ Võ Quang Đình Nam 

Dịch Vụ

Các dịch vụ.

1 Chữa các bệnh lý nội khoa
2 Chữa bệnh thần kinh
3 Chữa bệnh tiêu hóa
4 Chữa bệnh hô hấp
5 Chữa bệnh dạ dày
6 Chữa bệnh tim mạch
7 Tư vấn các vấn đề về sức khỏe