Chức vụ

Các chức vụ của Thạc sĩ, Chuyên gia tư vấn Võ Minh Thành

Chuyên gia tâm lý giáo dục tại SUNNYCARE về các lĩnh vực: Tâm lí trẻ em, Rối loạn tâm lý, trầm cảm, loạn thần, giáo dục kỹ năng sống; Mâu thuẫn trong tình yêu, hôn nhân gia đình.
Huấn luyện viên nghề nghiệp: Kĩ năng nghề nghiệp, Kĩ năng tham vấn tâm lí, kĩ năng phát triển cá nhân, kĩ năng phát triển nghề nghiệp.

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế