Chức vụ

Các chức vụ của Thạc sĩ, Bác sĩ Võ Hiền Hạnh

Bác sĩ khoa Chẩn đoán chức năng - Bệnh viện Quân y 175
Trưởng khoa Điện chẩn đoán - Bệnh viện Quân y 175
Bác sĩ tại phòng EMG - Khoa Điện chẩn đoán - Trung tâm Y khoa Medic

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Thạc sĩ, Bác sĩ Võ Hiền Hạnh

Khoa Chẩn đoán chức năng - Bệnh viện Quân y 175
Khoa Điện chẩn đoán - Bệnh viện Quân y 175
Phòng EMG - Khoa Điện chẩn đoán - Trung tâm Y khoa Medic