Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ chuyên khoa II, Bác sĩ Võ Chiêu Tài

Bác sĩ tại khoa Chỉnh hình Nhi - Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Thành phố Hồ Chí Minh
Bác sĩ tại phòng khám Chỉnh hình Nhi - Bác sĩ Võ Chiêu Tài

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ chuyên khoa II, Bác sĩ Võ Chiêu Tài

Khoa Chỉnh hình Nhi - Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Thành phố Hồ Chí Minh
Phòng khám Chỉnh hình Nhi - Bác sĩ Võ Chiêu Tài

Dịch Vụ

Các dịch vụ.

1 Chữa các bệnh lý bẩm sinh
2 Chữa dị tật của trẻ em
3 Chữa trật khớp háng bẩm sinh
4 Chữa bàn chân khoèo
5 Chữa bàn chân bẹt
6 Chữa dị tật dính ngón
7 Chữa thừa ngón