Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ Từ Ngọc Thuỷ Hiền

Bác sĩ tại phòng khám Đa khoa - Bệnh viện Tim Tâm Đức

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ Từ Ngọc Thuỷ Hiền

2006 - nay: Phòng khám Đa khoa - Bệnh viện Tim Tâm Đức

Quá trình đào tạo

Quá trình đào tạo của Bác sĩ Từ Ngọc Thuỷ Hiền

2012: Nhận chứng chỉ sơ bộ chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh - Bệnh viện Chợ Rẫy
2004: Tốt nghiệp Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
2008: Hoàn thành khóa Siêu âm thực hành - Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch
2005: Tốt nghiệp khóa Siêu âm tim và Bệnh lý tim mạch - Viện Tim thành phố Hồ Chí Minh
2004: Tốt nghiệp Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
2005: Tốt nghiệp khóa Siêu âm tim và Bệnh lý tim mạch - Viện Tim thành phố Hồ Chí Minh
2008: Hoàn thành khóa Siêu âm thực hành - Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch
2012: Nhận chứng chỉ sơ bộ chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh - Bệnh viện Chợ Rẫy