Năm 2001 sau khi tốt nghiệp Y khoa tại đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, Thạc sĩ, bác sĩ Trương Phi Hùng về công tác tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định và cũng trong thời gian này bác sĩ Phi Hùng đã tham gia khóa học Nội trú 3 năm về Nội khoa Tổng quát tại Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2009 Bác sĩ đã hoàn thành học vị Thạc sĩ của mình.

Bác sĩ Phi Hùng có gần 10 năm kinh nghiệm làm việc tại khoa Tim mạch can thiệp của các bệnh viện lớn như bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh viện đại học Y Dược, ngoài ra bác sĩ Phi Hùng còn là giảng viên của đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2006 - nay. Để phát triển thêm chuyên môn, bác sĩ đã tu nghiệp về Tim mạch học can thiệp tại Viện Tim mạch Sri Jayadeva, Ấn Độ. Hiện tại bác sĩ Phi Hùng đang trực tiếp khám Nội tim mạch và tim mạch can thiệp tại phòng khám Ngọc Minh.


Chức vụ

Các chức vụ của Thạc sĩ, Bác sĩ Trương Phi Hùng

Bác sĩ tại khoa Nội Tim mạch - Bệnh viện Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh
Bác sĩ nội trú bệnh viện - Bệnh viện Nhân dân Gia Định
Bác sĩ tại phòng khám Đa khoa Ngọc Minh
Bác sĩ tại trung tâm Tim mạch - Bệnh viện Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh
Bác sĩ tại khoa Tim mạch can thiệp - Bệnh viện Chợ Rẫy
Hội viên hội tim mạch can thiệp thành phố Hồ Chí Minh
Hội viên hội tim bẩm sinh
Giảng viên Bộ môn Nội Tổng quát - khoa Y - Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Thạc sĩ, Bác sĩ Trương Phi Hùng

1/2012- nay: Khoa Tim mạch - Bệnh viện Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh
6/2007 – 11/2010: Khoa Tim mạch can thiệp - Bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh
9/2005 – 5/2007: Khoa Tim mạch - Bệnh viện Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh
2001 - 2005: Bệnh viện Nhân dân Gia Định và bệnh viện Chợ Rẫy
Phòng khám Đa khoa Ngọc Minh
Trung tâm Tim mạch - Bệnh viện Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh
Bộ môn Nội Tổng quát - khoa Y - Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh

Quá trình đào tạo

Quá trình đào tạo của Thạc sĩ, Bác sĩ Trương Phi Hùng

2011: Khóa học về Tim mạch học can thiệp tại Viện Tim mạch Sri Jayadeva, Bangalore, Ấn Độ
2009: Khóa học Siêu âm tim và mạch máu tại Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
2008: Thạc sĩ Nội Tổng quát tại Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh 
2005: Bác sĩ chuyên khoa I, bác sĩ nội trú tổng quát tại Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
2001: Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh