Chức vụ

Các chức vụ của Dược sĩ Trương Hoàng Bội Xuân

Dược sĩ tại Nhà thuốc tây Tâm Hiếu - C9/28 Dương Đình Cúc 

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Dược sĩ Trương Hoàng Bội Xuân

Nhà thuốc tây Tâm Hiếu - C9/28 Dương Đình Cúc