Bác sĩ Trương Hiếu Nghĩa tốt nghiệp bác sĩ y khoa tại Bệnh viện Đại học Y Dược vào năm 1987 với chuyên ngành là bác sỹ chẩn đoán hình ảnh. Bác sỹ đã trải qua nhiều năm kinh nghiệm và thực hành tại những bệnh viện lớn và có số lượng bệnh nhân đông đến thăm khám hàng ngày khi bác sỹ từng là trưởng khoa chẩn đoán hình ảnh tại bệnh viện Nhi Đồng 1 và bệnh viện Pháp Việt (FV) cho đến năm 2005 thì bác sỹ làm giám đốc phòng khám Vì Dân. Với nhiều năm kinh nghiệm và lòng yêu nghề của bác sỹ Nghĩa nên bác sỹ đã tham gia cùng phòng khám City với vai trò là cố vấn y khoa đồng thời cũng là bác sỹ chẩn đoán hình ảnh kiêm nội tổng quát cho City. Bác sỹ Nghĩa có thể siêu âm chẩn đoán tốt cho cả người lớn và trẻ em.


Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ Trương Hiếu Nghĩa

Nguyên trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh - Bệnh viện Nhi Đồng 1
Nguyên trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh - Bệnh viện Pháp Việt
Giám đốc điều hành phòng khám Đa khoa Vì dân
Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh tại phòng khám Đa khoa Vì dân
Cố vấn y khoa tại khoa Chẩn đoán hình ảnh - Bệnh viện Nhi Đồng 2
Giám đốc phòng khám Đa khoa Eurovie
Bác sĩ tại phòng khám Family Medical Practice
Bác sĩ tại phòng khám Đa khoa Quốc tế City
Bác sĩ tại Spa Lucky Angel

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ Trương Hiếu Nghĩa

Khoa Chẩn đoán hình ảnh - Bệnh viện Nhi Đồng 1
Khoa Chẩn đoán hình ảnh - Bệnh viện Pháp Việt
Khoa Chẩn đoán hình ảnh tại phòng khám Đa khoa Vì dân
Khoa Chẩn đoán hình ảnh - Bệnh viện Nhi Đồng 2
Phòng khám Đa khoa Eurovie
Phòng khám Family Medical Practice
Phòng khám Đa khoa Quốc tế City
Spa Lucky Angel

Quá trình đào tạo

Quá trình đào tạo của Bác sĩ Trương Hiếu Nghĩa

Từng tu nghiệp tại Pháp
1987: Tốt nghiệp Bác sĩ Y khoa Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh
1989-2002: Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh - Bệnh viện Nhi Đồng 1
2010 - nay: Cố vấn y khoa Khoa Chẩn đoán hình ảnh - Bệnh viện Nhi Đồng 2 Thành phố Hồ Chí Minh
2002-2005: Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh - Bệnh viện Pháp Việt (FV Hospital)
1987-1989: Cán bộ giảng dạy Khoa Y trường Đại học Cần Thơ
1987: Tốt nghiệp Bác sĩ Y khoa Bệnh viện Đại Học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh
1987-1989: Cán bộ giảng dạy Khoa Y trường Đại Học Cần Thơ
2002-2005: Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh - Bệnh viện Pháp Việt (FV Hospital)
2005 - nay: Giám đốc điều hành Phòng khám Đa khoa Vì Dân kiêm Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh
2010 - nay: Cố vấn y khoa Khoa Chẩn đoán hình ảnh - Bệnh viện Nhi Đồng 2 Thành phố Hồ Chí Minh