Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ Trương Công Gia Thuận

Bác sĩ tại phòng khám Ung bướu - Siêu âm Bác sĩ Trương Công Gia Thuận

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ Trương Công Gia Thuận

Phòng khám Ung bướu - Siêu âm Bác sĩ Trương Công Gia Thuận