Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ Trịnh Xuân Hậu

Bác sĩ tại phòng khám ngoài giờ Trịnh Xuân Hậu
Bác sĩ tại bệnh viện Nhân Dân Gia Định

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ Trịnh Xuân Hậu

Phòng khám ngoài giờ Bác sĩ Trịnh Xuân Hậu
Bệnh viện Nhân dân Gia Định