Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ Trịnh Minh Tú

Bác sĩ tại phòng khám Đa khoa Thiên Phước

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ Trịnh Minh Tú

Phòng khám Đa khoa Thiên Phước