Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ Trịnh Minh Giám

Bác sĩ tại phòng khám Đa khoa Bảo Ngọc
Cán bộ giảng bộ môn Chấn thương Chỉnh hình - Trường Đại học Y Phạm Ngọc Thạch
Bác sĩ tại bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình thành phố Hồ Chí Minh

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ Trịnh Minh Giám

Phòng khám Đa khoa Bảo Ngọc
Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình thành phố Hồ Chí Minh