Chức vụ

Các chức vụ của Tiến sĩ, Bác sĩ Trịnh Hồng Hạnh

Bác sĩ tại khoa Phụ Sản - Bệnh viện 175
Bác sĩ tại phòng khám Bác sĩ Trịnh Hồng Hạnh - Bác sĩ Trịnh Thảo

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Tiến sĩ, Bác sĩ Trịnh Hồng Hạnh

Khoa Phụ Sản - Bệnh viện 175
Phòng khám Bác sĩ Trịnh Hồng Hạnh - Bác sĩ Trịnh Thảo

Quá trình đào tạo

Quá trình đào tạo của Tiến sĩ, Bác sĩ Trịnh Hồng Hạnh

2012: Tốt nghiệp nghiên cứu sinh tại Học viện Quân y Hà Nội

Dịch Vụ

Các dịch vụ.

1 Điều trị sản khoa
2 Điều trị phụ khoa
3 Nội soi cổ tử cung
4 Siêu âm sản khoa
5 Siêu âm phụ khoa
6 Siêu âm tổng quát
7 Điều trị hiếm muộn