Chức vụ

Các chức vụ của Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Trịnh Đình Đạt

Chủ tịch Hội đồng khoa học Gentis - Trung tâm xét nghiệm ADN
Nguyên Chủ nhiệm Bộ môn Di truyền, Đại học Khoa học tự nhiên - Đại Học Quốc Gia Hà Nội
Nguyên Phó chủ nhiệm Khoa Sinh học, Đại học Khoa học tự nhiên - Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Trịnh Đình Đạt

1997 - 2007: Bộ môn Di truyền, Đại học Khoa học tự nhiên - Đại Học Quốc Gia Hà Nội
1998 - 2001: Khoa Sinh học, Đại học Khoa học tự nhiên - Đại Học Quốc Gia Hà Nội
Trung tâm xét nghiệm ADN

Giải thưởng và chứng nhận

Các giải thưởng, chứng nhận, chứng chỉ của Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Trịnh Đình Đạt

2006: Được phong Nhà giáo Ưu tú
Huân chương Lao động hạng III

Quá trình đào tạo

Quá trình đào tạo của Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Trịnh Đình Đạt

Phó giáo sư - Tiến sĩ