Chức vụ

Các chức vụ của Thạc sĩ, Bác sĩ Trang Thị Ánh Tuyết

Bác sĩ tại Khoa Xét nghiệm - Phòng khám Đa khoa Sài Gòn cơ sở 1

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Thạc sĩ, Bác sĩ Trang Thị Ánh Tuyết

Khoa Xét nghiệm - Phòng khám Đa khoa Sài Gòn cơ sở 1
Bộ môn Xét nghiệm - Đại Học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh