Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ Trang Mạnh Khôi

Bác sĩ tại phòng khám Cơ Xương Khớp Trang Mạnh Khôi
Bác sĩ khoa Cơ Xương Khớp - Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 1

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ Trang Mạnh Khôi

Phòng khám Cơ xương khớp - Bác sĩ Trang Mạnh Khôi
Khoa Cơ Xương Khớp - Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 1