Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ chuyên khoa I, Bác sĩ Trần Vũ Minh Thư

Trưởng khoa Nội Tim mạch 4 - Bệnh viện Tim Tâm Đức
Nguyên phó khoa Tim mạch lâm sàng - Bệnh viện Tim Tâm Đức

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ chuyên khoa I, Bác sĩ Trần Vũ Minh Thư

2011 - nay : Khoa Nội Tim mạch 4 - Bệnh viện Tim Tâm Đức
2006 - 2011: Khoa Tim mạch lâm sàng - Bệnh viện Tim Tâm Đức

Quá trình đào tạo

Quá trình đào tạo của Bác sĩ chuyên khoa I, Bác sĩ Trần Vũ Minh Thư

2003: Tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa I chuyên ngành Nội tổng quát - Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh
1999: Tốt nghiệp bác sĩ y khoa - Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh

Dịch Vụ

Các dịch vụ.

1 Điều trị bệnh tim mạch
2 Điều trị bệnh mạch máu
3 Siêu âm tim