13 năm kinh nghiệm làm việc tại bệnh viện Nhi Đồng 2


Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ chuyên khoa I, Bác sĩ Trần Văn Hòa

Bác sĩ tại phòng khám Đa khoa Vigor Health
Bác sĩ tại Bệnh viện Nhi Đồng 2

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ chuyên khoa I, Bác sĩ Trần Văn Hòa

Phòng khám Đa khoa Vigor Health
Bệnh viện Nhi Đồng 2

Quá trình đào tạo

Quá trình đào tạo của Bác sĩ chuyên khoa I, Bác sĩ Trần Văn Hòa

Tốt nghiệp Bác sĩ Đa khoa tại Đại học Y Hà Nội
Tốt nghiệp chuyên khoa I chuyên nghành Chẩn đoán hình ảnh

Dịch Vụ

Các dịch vụ.

1 Siêu âm tổng quát
2 Siêu âm tim mạch
3 Chụp X-quang
4 Chụp CT scan