Chức vụ

Các chức vụ của Thạc sĩ, Bác sĩ Trần Văn Bé Bảy

Bác sĩ tại khoa Cơ xương khớp - Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 1
Bác sĩ tại phòng khám Ngoại Trần Văn Bé Bảy
Ủy viên Ban chấp hành Hội Chấn thương Chỉnh hình Việt Nam 
Phó Chủ tịch Hội Chấn thương Chỉnh hình thành phố Hồ Chí Minh
Phó Chủ tịch Hội Thay khớp thành phố Hồ Chí Minh
Nguyên trưởng bộ môn Chấn thương chỉnh hình và phục hồi chức năng - Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Thạc sĩ, Bác sĩ Trần Văn Bé Bảy

1984 - 2003: Bộ môn Chấn thương chỉnh hình và phục hồi chức năng - Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh
Khoa Cơ xương khớp - Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh
Phòng khám Ngoại Tổng hợp - Bác sĩ Trần Văn Bé Bảy

Quá trình đào tạo

Quá trình đào tạo của Thạc sĩ, Bác sĩ Trần Văn Bé Bảy

1984: Tốt nghiệp Bác sĩ Nội trú Đại học Y Dược
1980: Tốt nghiệp Bác sĩ
1997: Tốt nghiệp Cao học (Thạc sĩ)