Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ chuyên khoa II, Bác sĩ Trần Thịnh

Trưởng phòng khám Đa khoa Bảo Ngọc
Bác sĩ tại phòng khám Đa khoa Nhân Hậu
Cán bộ thỉnh giảng về Da thẩm mỹ - Đại học Phạm Ngọc Thạch
Phó Chủ tịch hội Laze Ngoại khoa thành phố Hồ Chí Minh
Phó Chủ tịch hội Y học thành phố Hồ Chí Minh
Nguyên Trưởng khoa Nội trú Nam - Bệnh viện Da liễu thành phố Hồ Chí Minh
Cố vấn tạm thời của Tổ chức Y tế thế giới
Phó chánh văn phòng Ủy ban phòng chống AID thành phố Hồ Chí Minh

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ chuyên khoa II, Bác sĩ Trần Thịnh

Phòng khám Đa khoa Bảo Ngọc
Phòng khám Đa khoa Nhân Hậu
Đại học Phạm Ngọc Thạch
Khoa Nội trú Nam - Bệnh viện Da liễu thành phố Hồ Chí Minh

Quá trình đào tạo

Quá trình đào tạo của Bác sĩ chuyên khoa II, Bác sĩ Trần Thịnh

Tu nghiệp tại Mỹ