Bác sĩ Trần Thiên Tài khám chữa bệnh tại phòng khám Dị ứng Miễn dịch lâm sàng - Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 1 vào các ngày thứ 2, thứ 3, thứ 4, sáng thứ 6, sáng thứ 7 hàng tuần.


Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ Trần Thiên Tài

Bác sĩ tại phòng khám Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng - Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 1
Hội viên Hội Hen - Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng thành phố Hồ Chí Minh
Hội viên Hội Hô hấp Việt Nam
Hội viên Hội Hô hấp thành phố Hồ Chí Minh

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ Trần Thiên Tài

2012 - nay: Phòng khám Dị ứng Miễn dịch lâm sàng - Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 1

Quá trình đào tạo

Quá trình đào tạo của Bác sĩ Trần Thiên Tài

2012: Tốt nghiệp bác sĩ định hướng chuyên khoa Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
2010: Tốt nghiệp bác sĩ y khoa - Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch thành phố Hồ Chí Minh
2010: Tốt nghiệp bác sĩ y khoa - Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch thành phố Hồ Chí Minh
2012: Tốt nghiệp bác sĩ định hướng chuyên khoa Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh