Chức vụ

Các chức vụ của Kỹ thuật viên Trần Thị Trúc Thanh

Kỹ thuật viên trưởng khoa Di truyền học Phân tử - Bệnh viện Truyền máu huyết học Thành phố Hồ Chí Minh

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Kỹ thuật viên Trần Thị Trúc Thanh

Khoa Di truyền học Phân tử - Bệnh viện Truyền máu Huyết học Thành phố Hồ Chí Minh