Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ Trần Thi Thúy Tường

Nguyên bác sĩ nội trú khoa Nội Phổi - Bệnh viện Chợ Rẫy
Bác sĩ khoa Nội Hô Hấp - Cơ Xương Khớp - Bệnh viện Nhân dân Gia Định
Bác sĩ tại Trung tâm Điều trị Bệnh hô hấp Phổi Việt

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ Trần Thi Thúy Tường

Khoa Nội Phổi - Bệnh viện Chợ Rẫy
Khoa Nội Hô Hấp - Cơ Xương Khớp - Bệnh viện Nhân dân Gia Định
Trung tâm Điều trị Bệnh hô hấp Phổi Việt