Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ chuyên khoa I, Bác sĩ Trần Thị Thanh Hồng

Bác sĩ tại phòng khám Dị ứng Miễn dịch lâm sàng - Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 1
Giảng viên bộ môn Tai Mũi Họng - Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
Hội viên Hội Tai Mũi Họng Việt Nam
Hội viên Hội Hen - Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng thành phố Hồ Chí Minh
Hội viên Hội Tai Mũi Họng Nhi thành phố Hồ Chí Minh

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ chuyên khoa I, Bác sĩ Trần Thị Thanh Hồng

2014 - nay: Phòng khám Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng - Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 1
2011 - nay: Bộ môn Tai Mũi Họng - Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh

Quá trình đào tạo

Quá trình đào tạo của Bác sĩ chuyên khoa I, Bác sĩ Trần Thị Thanh Hồng

2007: Tốt nghiệp Bác sĩ Y khoa - Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
2010: Tốt nghiệp chuyên khoa cấp I - Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
2007: Tốt nghiệp bác sĩ y khoa - Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh