Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ chuyên khoa I, Bác sĩ Trần Thị Mỹ Trình

Nguyên trưởng khoa Xét nghiệm vi sinh - Bệnh viện C thành phố Đà Nẵng
Nguyên bác sĩ điều trị và nghiên cứu cấp cao tại khoa Xét nghiệm vi sinh và Miễn dịch - Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh
Nguyên bác sĩ Sinh học tại khoa Xét nghiệm - Bệnh viện Hoàn Mỹ thành phố Hồ Chí Minh
Bác sĩ Sinh học cấp cao tại khoa Xét nghiệm và Ngân hàng máu - Bệnh viện FV

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ chuyên khoa I, Bác sĩ Trần Thị Mỹ Trình

1992-1998: Khoa Xét nghiệm vi sinh - Bệnh viện C thành phố Đà Nẵng
1999-2005: Khoa Xét nghiệm vi sinh và Miễn dịch - Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh
2005-2006: Kkhoa Xét nghiệm - Bệnh viện Hoàn Mỹ thành phố Hồ Chí Minh
2007 - nay: Khoa Xét nghiệm và Ngân hàng máu - Bệnh viện FV

Quá trình đào tạo

Quá trình đào tạo của Bác sĩ chuyên khoa I, Bác sĩ Trần Thị Mỹ Trình

2001: Nhận chứng chỉ Vi sinh học - Trung tâm quốc tế nghiên cứu bệnh tiêu chảy, Bangladesh
2004: Nhận chứng chỉ Vi sinh học - Viện nghiên cứu Y học, Kuala Lumpur, Malaysia
2004: Nhận chứng chỉ Sinh học phân tử phẩy khuẩn tả - Viện Y học nhiệt đới - Bệnh viện Nagasaki, Nhật bản
1989: Tốt nghiệp Đại học Y Dược Huế
1992: Tốt nghiệp chuyên khoa cấp 1, vi sinh học - Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
1998: Nhận chứng chỉ Sinh học phân tử - Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
1989: Tốt nghiệp Đại học Y Dược Huế
1992: Tốt nghiệp chuyên khoa cấp 1, vi sinh học - Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
1998: Nhận chứng chỉ Sinh học phân tử - Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
2001: Nhận chứng chỉ Vi sinh học - Trung tâm quốc tế nghiên cứu bệnh tiêu chảy, Bangladesh
2004: Nhận chứng chỉ Vi sinh học - Viện nghiên cứu Y học, Kuala Lumpur, Malaysia
2004: Nhận chứng chỉ Sinh học phân tử phẩy khuẩn tả - Viện Y học nhiệt đới - Bệnh viện Nagasaki, Nhật bản