Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ Trần Nguyên Giáp

Bác sĩ tại khoa Thẩm mỹ Mắt - Bệnh viện thẩm mỹ Kangnam
Thành viên Hiệp hội thẩm mỹ Hàn Quốc

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ Trần Nguyên Giáp

Khoa Thẩm mỹ Mắt - Bệnh viện thẩm mỹ Kangnam

Quá trình đào tạo

Quá trình đào tạo của Bác sĩ Trần Nguyên Giáp

Tốt nghiệp Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh