Hơn 10 năm kinh nghiệm chuyên ngành Da Liễu.


Chức vụ

Các chức vụ của Thạc sĩ, Bác sĩ Trần Nguyên Ánh Tú

Bác sĩ tại phòng khám Da liễu - 152/6 Thành Thái
Bác sĩ tại Bệnh viện Da liễu thành phố Hồ Chí Minh

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Thạc sĩ, Bác sĩ Trần Nguyên Ánh Tú

Phòng khám Da liễu - 152/6 Thành Thái
Bệnh viện Da liễu thành phố Hồ Chí Minh