Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ chuyên khoa II, Bác sĩ Trần Ngọc Bảo

Bác sĩ tại phòng khám Tiêu hóa - Khoa Khám bệnh - Bệnh viện Triều An
Bác sĩ tại phòng khám Tiêu hóa Trần Ngọc Bảo
Bác sĩ tại phòng khám Đa khoa quốc tế Yersin
Bác sĩ tại khoa Khám bệnh - Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
Bác sĩ tại khoa Nội soi - Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
Nguyên Phó chủ nhiệm bộ môn Nội - Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ chuyên khoa II, Bác sĩ Trần Ngọc Bảo

Phòng khám Tiêu hóa - Khoa Khám bệnh - Bệnh viện Triều An
Phòng khám Tiêu hóa - Bác sĩ Trần Ngọc Bảo
Phòng khám Đa khoa quốc tế Yersin
Khoa Khám bệnh - Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
Khoa Nội soi - Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh

Quá trình đào tạo

Quá trình đào tạo của Bác sĩ chuyên khoa II, Bác sĩ Trần Ngọc Bảo

Tốt nghiệp Bác sĩ chuyên khoa cấp 2 chuyên ngành Tiêu hóa - Gan mật