Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ Trần Nam Hưng

Bác sĩ khoa Chẩn đoán hình ảnh - Bệnh viện Nhi Đồng 2

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ Trần Nam Hưng

Khoa Chẩn đoán hình ảnh - Bệnh viện Nhi Đồng 2