Chức vụ

Các chức vụ của Tiến sĩ, Bác sĩ Trần Minh Hoàng

Bác sĩ tại phòng khám Nội tổng quát - Bác sĩ Trần Minh Hoàng 
Giảng viên bộ môn Chẩn đoán hình ảnh - Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
Giảng viên bộ môn Nhiễm - Khoa Y - Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
Bác sĩ khoa ngoại Mạch máu - Bệnh viện FV 
Bác sĩ tại khoa Chẩn đoán hình ảnh - Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 1
Bác sĩ tại đơn vị Phẫu thuật mạch máu - Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 1
Bác sĩ tại phòng khám Lồng ngực - Mạch máu - Bệnh viện Đại học Y dược Hồ Chí Minh - Cơ sở 1
Bác sĩ tại phòng khám FV
Nguyên bác sĩ khoa Tim mạch Viện Trường Đại Học Brabois - Nancy – Pháp
Nguyên bác sĩ khoa Tim Mạch và Trung tâm nghiên cứu về điều trị bệnh lý tim mạch – Viện Trường Đại Học Lyon – Pháp
Nguyên bác sĩ khoa Phẫu Thuật Tim và Mạch máu tại Viện Trường Đại học Y khoa Dupuytren – Limoges – Pháp
Nguyên bác sĩ khoa Chẩn đoán hình ảnh và Khoa Phẫu Thuật Tim - Mạch máu tại Viện Trường Đại học Y khoa Rangueil - Toulouse – Pháp
Hội viên hội Chẩn đoán hình ảnh và Can thiệp tim mạch của Pháp

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Tiến sĩ, Bác sĩ Trần Minh Hoàng

2002 – 2003: Khoa Tim mạch Viện trường Đại Học Brabois - Nancy – Pháp
2004 – 2006: Khoa Tim mạch và Trung tâm nghiên cứu về điều trị bệnh lý tim mạch – Viện Trường Đại Học Lyon – Pháp
2006 – 2008: Khoa Phẫu thuật Tim và Mạch máu - Viện trường Đại học Y khoa Dupuytren – Limoges – Pháp
2008 – 2011: Khoa Chẩn đoán hình ảnh và Khoa Phẫu thuật Tim - Mạch máu tại Viện trường Đại học Y khoa Rangueil- Toulouse – Pháp
2011 – nay: Khoa Chẩn đoán hình ảnh - Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 1
2011 – nay: Đơn vị Phẫu thuật mạch máu - Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 1
2011 – nay: Phòng khám Lồng ngực - Mạch máu - Bệnh viện Đại học Y dược Hồ Chí Minh - Cơ sở 1
Phòng khám FV
2011 – nay: Bộ môn Chẩn đoán hình ảnh Trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
Phòng khám Nội tổng quát - Bác sĩ Trần Minh Hoàng 
Khoa ngoại Mạch máu - Bệnh viện FV 

Quá trình đào tạo

Quá trình đào tạo của Tiến sĩ, Bác sĩ Trần Minh Hoàng

2002: Tốt nghiệp Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
2006: Tốt nghiệp Thạc sĩ Y khoa Sinh lý bệnh và dược lý học tim mạch - Đại học Claude de Bernard Lyon 1 - Lyon - Pháp
2010: Tốt nghiệp Tiến sĩ vật lý vô tuyến và hình ảnh y khoa - Đại học Paul Sabatier Toulouse 3 - Toulouse - Pháp
2008: Chuyên gia mạch máu - Đại học Y khoa - Limoges - Pháp
2007: Tốt nghiệp Chẩn đoán và Điều trị hình ảnh mạch máu não - Đại học Paris V - Paris - Pháp
2010: Tốt nghiệp Chẩn đoán và Điều trị hình ảnh tim mạch - Đại học y khoa Toulouse - Pháp

Dịch Vụ

Các dịch vụ.

1 Chữa các bệnh về thần kinh
2 Chữa các bệnh về tiêu hóa
3 Chữa các bệnh về dạ dày
4 Chữa các bệnh về tim mạch
5 Chữa các bệnh về hô hấp
6 Tư vấn sức khỏe