15 năm kinh nghiệm trong chuyên ngành phẫu thuật thần kinh và cột sống


Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ chuyên khoa II, Bác sĩ Trần Minh Bảo Lộc

Phó trưởng khoa Ngoại Thần Kinh - Bệnh viện Nhân dân Gia Định
Bác sĩ tại khoa Ngoại thần kinh sọ não - Bệnh viện Quận 2

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ chuyên khoa II, Bác sĩ Trần Minh Bảo Lộc

Phó Trưởng khoa Ngoại Thần kinh - Bệnh viện Nhân dân Gia Định
Khoa Ngoại thần kinh sọ não - Bệnh viện Quận 2

Quá trình đào tạo

Quá trình đào tạo của Bác sĩ chuyên khoa II, Bác sĩ Trần Minh Bảo Lộc

Bằng Đại học Y khoa - Đại học Poiter, Pháp
Đã học phẫu thuật cột sống tại Bangkok, Thái Lan

Dịch Vụ

Các dịch vụ.

1 Khám và tư vấn
2 Điều trị tất cả bệnh lí thần kinh
3 Điều trị tất cả bệnh lí sọ não
4 Điều trị tất cả bệnh lí xương khớp
5 Điều trị tất cả bệnh lí cột sống
6 Điều trị di chứng chấn thương sọ não