Chức vụ

Các chức vụ của Thạc sĩ, Bác sĩ Trần Lê Duy Anh

Bác sĩ tại khoa Ngoại niệu ghép thận - Bệnh viện Nhân dân 115
Bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Tân Hưng

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Thạc sĩ, Bác sĩ Trần Lê Duy Anh

Khoa Ngoại niệu ghép thận - Bệnh viện Nhân dân 115
Bệnh viện Đa khoa Tân Hưng