Chức vụ

Các chức vụ của Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Trần Kim Trang

Bác sĩ tại khoa Tim mạch - Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
Bác sĩ tại khoa Nội Tim mạch - Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
Giảng viên bộ môn Nội - Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
Hội viên hội Tim mạch Quốc gia Việt Nam
Hội viên hội Tim mạch thành phố Hồ Chí Minh

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Trần Kim Trang

1994 - nay: Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
1986 - nay: Bộ môn Nội - Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh

Quá trình đào tạo

Quá trình đào tạo của Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Trần Kim Trang

1986: Tốt nghiệp bác sỹ y khoa - Đai học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
1986: Tốt nghiệp bác sỹ y khoa - Đai học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
1997: Tốt nghiệp thạc sỹ y khoa
2007: Tốt nghiệp tiến sỹ y khoa
2012: Được phong hàm Phó Giáo Sư