Chức vụ

Các chức vụ của Thạc sĩ, Bác sĩ Trần Huy Dũng

Bác sĩ tại phòng khám 5D - chuyên Sản phụ khoa - Hiếm 
Giảng viên bộ môn Sản phụ khoa - Sức khỏe sinh sản - Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh
Nguyên phó trưởng khoa Hiếm muộn - Bệnh viện Từ Dũ
Thành viên hội Y học sinh sản Hoa Kỳ
Thành viên hội Bảo tồn chức năng sinh sản thế giới
Thành viên hội Y học sinh sản châu Á Thái Bình Dương

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Thạc sĩ, Bác sĩ Trần Huy Dũng

Phòng khám 5D - chuyên Sản phụ khoa - Hiếm 
Bộ môn Sản phụ khoa - Sức khỏe sinh sản - Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh
Khoa Hiếm muộn - Bệnh viện Từ Dũ

Quá trình đào tạo

Quá trình đào tạo của Thạc sĩ, Bác sĩ Trần Huy Dũng

Tốt nghiệp thạc sĩ y khoa chuyên ngành Hỗ trợ sinh sản tại Anh Quốc
Tốt nghiệp thạc sĩ Y khoa chuyên ngành Hỗ trợ sinh sản tại Anh Quốc