Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ Trần Hữu Lập

Bác sĩ tại Phòng khám Sản phụ khoa Trần Hữu Lập

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ Trần Hữu Lập

Phòng khám Sản phụ khoa Trần Hữu Lập